Kunstproject GAP

GAP is de afkorting van Gogyoshi Art Project. Gogyoshi is een Japanse dichtvorm die door Taro Aiza is uitgevonden. Hij heeft 10 Gogyoshi gemaakt over Fukushima en de gevolgen van 11 Maart 2011. Deze gedichten zijn vertaald in het Nederlands. Uit iedere provincie zijn twee of meer die twee van de gedichten toegezonden kreeg. Van ieder gedicht mocht je een schilderij/object maken. Zo ontstond er veel verschillende kunstwerken van een dezelfde gedicht. Alle kunstwerken werden door heel Nederland geëxposeerd. 

 

Kunstproject Bird Art Installation Project

Wereldwijd werd er op dezelfde dag een expositie gehouden van allemaal vogelopjecten in bomen.

 

Kunstproject Bee day

Dit is een varriant van de Bird day, alleen dan moest je een bij maken.